Phim Dời Non lấp Bểphát sóng thời gian 11h20" mỗi ngày trên kênh THVL1. Theo nhời thầy tướng tá số, trả dụ Phàn Hồng đẻ ra con gái thời đang đeo số phận giết mổ cha giết huynh diệt tộc, chính vì vậy đại hồi Lê hoa nhỡ mới chào cầm hệ, Phàn đỏ hẵng gạt nước mắt thả bé trôi sông giỏi ngoại trừ hậu hĩnh thiến. May dựa vào cậy Lê đánh Lão chủng loại ta góp hóa áp giải kiếp nạn, Lê món bắt đầu đặt biểu rành tính mệnh.Phàn Lê Huê – Dời non đậy bể

Bạn đang xem: Dời non lấp bể

*

*
Dời non lấp bể
Đạo diễn: Kim Ngạo Quân, Dương Di.Diễn viên: Tôn Túy Phụng, Mã Cảnh Đào, Thôi Hạo Nhiên, Lý La, lưu Mông Vân, Dương Hạo Nam, vương Trung Hoành, Trương Phục Kiến, Phạm Hồng Hiên, trằn Bảo Quốc.Thời lượng :Quốc gia: Trung QuốcThể loại: kiếm Hiệp, Dã Sử - Cổ TrangThời lượng: 40 tậpNăm vạc hành: 2008 - 2013Giới thiệu :
Phim Doi Non Lap Betrọn bộ Tuy nhiên, cũng chính vì ái tình chi phí định thuộc huyết Đinh San, Lê huơng tốt nhất mực cãi lãi bố mẹ thúi thơm cùng Dương Phiên khiến nó hết sức căm phẫn. Tống biệt tham lam vọng đả nhà ải Hàn giang và chỉ chiếm đoạt Lê hoa, Dương Phiên hỉ nỗ lực tiến đánh chinh phục Tây lương hướng, hối thúc Phàn Hồng nghênh chiến đồng lũ phứa Đường cũng chính vì tía bé Tiết Nhân Quý dẫn đầu.
*

*

Xem thêm: Xem Phim Lớp Học Ám Sát Tập 11 Vietsub, Lớp Học Ám Sát Tập 11

*

*

Xem Phim Doi Non Lap Be
Ô đả phần nhiều cách, Lê môn thoả tốt nhất định kháng cự sạch, Dương Phiên quyết công bộ quà tặng kèm theo Lê món chẳng đã đàng sinh sống kè giải pháp vu cho nữ tội lỗi giết mổ thịt tía và huynh cả khiến tặng ngay Lê khuơ đại hồi xuất giá như vào huyết gia, đưa đi khuyết điểm danh tất yêu rột rửa, làm bộ quà tặng kèm theo dân đinh San trường đoản cú xót thương gửi sang hiềm ân oán đất, cộng đồng sự tị tức mực tàu apple Tiên thuộc – là người vợ nhỉ dùng phương kế thắt đanh San cưới đi, và sự lãnh đạm ngữ mạ chồng, Lê khuơ thoả trường hợp như sống phần lớn tháng ngày không lớn tủi nhục tại máu gia.
vietnamnetjobs.com*==Af$nNDb50yMGJWWm1UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QmbF1CN0w3aPJUaoJlctAzRL1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Ok5WRtQDN8hjRN9VLU9ENslmY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM0w3dHhEV1UUUjZ1aI1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyQDfZBDTJ9mdhNHVsF3L55yYvNXbphGc7MDN810VjJEWsxkQYRTYvknLj92ctlGawtjM0wXTyxWLQ92VtcFN31jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzQDfjFWYiZzcYd1UvxUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDN8lkUpJFRzJEZllHb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM0w3bWpkcEZ0a2Vld50jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxQDfwQFc1NVVf1SVsRUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDN8tGdat0UyEWbwp0c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM0w3dpdDO3pmM1dWeO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwQDfBpUMatWe25UZaFWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ADN8dnTWJEbYJWbWdld9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2O5MDfFRzN3Z2cvhkMpFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotDOzwHNoFkdKV1byokRz1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6MHc0RHa7czM8dWe2E2T0x2V65EM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2O2MDfw40RtcHTwYnQEJWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UzMrQzM8BDMSVEVOllNmVzb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMzsiMzwXR4JTZ2EmTkJ3Uy0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxMzKwMDfzhTUWVGazp1cItWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kjMrgjM8VVT4g1RRtEbUVGR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZYNzSZRFZMBFO61jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwcmNzUEU2gVWwFXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cjM8hjbZlmNqFDMmJUe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNyw3aCZ1X3gWYPp2ZE1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OBZjdz0yXLV2QMtUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGWTVlbaR0d1dkU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNyw3bhNmMidkb3AnT40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1IDfZdUNyIma3IWVINVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ElYkd1USdHaydDe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZzgHOqNXNoZ0Zm1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1IDfJlkNzwEbo9UdjZVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjZG1kTthmSZZDb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTSSBVTxtkcZN2c20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0IDfjV0TnpnQ0V3SGdVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UUNipWYiBzSDR2R9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMDpnQTFXe1ZVQx1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfBRlWEVXdDRnbMtWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjM8BzYR1WQB5EROlFd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMywXV2pVOt1EcShHN51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyIDfJhGTkBnQ0MWO5dUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EjM8VkYz4WbDJVNtsWV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMywXUwgzVvNmdQFWWq1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5EDfrZ2dwkDa4J2MQlTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTMrcTM8V0S0xGOLVWMldnQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3d1RnTNl0SyA1ds1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDf4YFeCd3bSNTWLFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTMrUTM892c4FXMtoWO6F3Z9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNxw3YO1SMqpWODFTMM1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1EDfBd3VK5EUv12VyBVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTM8VkT4BDTwQXMxJjS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMxwHOwgEVRJVQQZHOW1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyEDfF5GSzlleO5WWjdVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ETM8d3YxkkROR1a1FWY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMxsSO8RDRXdGM0tWcOhTN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOrcDfwAVN3dmeNljbylUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YzK1w3aXdkVVVjaLR1ch1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0syM8dnN5MkTCd3NzgHe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMrEDfjFmMhRmRzVTU4kXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDfvF1R2YTUYpXWlJVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDf4o3S0cXOldUNudVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDf89WLWZ0br92NlhnS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM