Chuẩn mực kế toán chính là những qui định, những hình thức cơ bản, phần nhiều hướng dẫn rất cần được tôn trọng khi thực hiện các quá trình kế toán cùng khi trình bày các thông tin trong các báo cáo tài chính sao cho đảm bảo tính phân biệt của các báo cáo tài chính. Đã làm kế toán thì độc nhất định nên nắm rõ tất cả các chuẩn chỉnh mực kế toán nước ta (VAS). Với những chúng ta làm công ty nước ngoài thì còn nên biết chuẩn chỉnh mực kế toán thế giới (IFRS), US GAAP…Trong đó tất cả những chuẩn chỉnh mực mà lại ai làm cho kế toán cũng bắt buộc đọc như: chuẩn mực chung, hàng tồn kho, gia tài cố định, chênh lệch tỷ giá, lệch giá và thu nhập cá nhân khác, giá cả đi vay, thuế tndn, báo cáo tài chính. Bài này mình chia sẻ trọn bộ 26 chuẩn mực kế toán cho chúng ta tải về tham khảo

*
Chuẩn mực kế toán số 01: chuẩn mực chung–> ai cũng nên đọc.Chuẩn mực kế toán số 02: mặt hàng tồn kho–> đề nghị đọc, đặc trưng là chúng ta làm về kế toán tài chính kho.Chuẩn mực kế toán số 03: Tài sản cố định hữu hình–> buộc phải đọc, đặc biệt quan trọng là chúng ta làm về kế toán tài sản cố định và thắt chặt và kiến thiết cơ bản.Chuẩn mực kế toán tài chính số 04: Tài sản cố định vô hình–> đề nghị đọc, quan trọng đặc biệt là chúng ta làm về kế toán tài chính tài sản thắt chặt và cố định và xây dựng cơ bản.Chuẩn mực kế toán số 05: bất động sản đầu tư.Chuẩn mực kế toán tài chính số 06: thuê tài sản.Chuẩn mực kế toán số 07: Kế toán các khoản chi tiêu vào công ty liên kết.Chuẩn mực kế toán số 08: thông tin tài bao gồm về những khoản đầu tư góp liên doanh.Chuẩn mực kế toán số 10: Ảnh hưởng trọn của việc chuyển đổi tỷ giá ăn năn đoái–> người nào cũng nên đọc.Chuẩn mực kế toán tài chính số 11: Hợp tốt nhất kinh doanh.Chuẩn mực kế toán số 14: lợi nhuận và thu nhập khác–> ai cũng nên đọc.Chuẩn mực kế toán tài chính số 15: vừa lòng đồng xây dựng.Chuẩn mực kế toán tài chính số 16: ngân sách đi vay–> ai ai cũng nên đọc.Chuẩn mực kế toán tài chính số 17: Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp–> ai cũng nên đọc, quan trọng đặc biệt là chúng ta làm kế toán tài chính thuế cùng kế toán tổng hợp.Chuẩn mực kế toán tài chính số 18 – các khoản dự phòng, gia sản và nợ tiềm tàng–> ai ai cũng nên đọc, quan trọng đặc biệt là chúng ta làm kế toán thuế cùng kế toán tổng hợp.Chuẩn mực kế toán tài chính số 19: thích hợp đồng bảo hiểm.Chuẩn mực kế toán tài chính số 21: Trình bày báo cáo tài chính–> người nào cũng nên đọc, quan trọng đặc biệt là chúng ta làm kế toán tài chính trưởng và kế toán tổng hợp.Chuẩn mực kế toán số 22: trình diễn bổ sung report tài chính của các ngân sản phẩm và tổ chức tài bao gồm tương tự.Chuẩn mực kế toán số 23: những sự kiện tạo ra sau ngày ngừng kỳ kế toán năm–> ai cũng nên đọc, đặc biệt là các bạn làm kế toán tài chính thuế với kế toán tổng hợp.Chuẩn mực kế toán số 24: báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ–> ai ai cũng nên đọc, quan trọng là chúng ta làm kế toán tài chính thuế và kế toán tổng hợp.Chuẩn mực kế toán số 25: report tài chính hợp nhất với kế toán khoản chi tiêu vào công ty con.Chuẩn mực kế toán tài chính số 26: tin tức về những bên liên quan.Chuẩn mực kế toán số 27: báo cáo tài chính giữa niên độ.Chuẩn mực kế toán tài chính số 28: report bộ phận.Chuẩn mực kế toán số 29: biến đổi chính sách kế toán, mong tính kế toán tài chính và những sai sót.Chuẩn mực kế toán tài chính số 30: Lãi bên trên cổ phiếu.

Download trọn bộ 26 chuẩn mực kế toán tài chính Việt Nam


First
TIN TỨC & SỰ KIỆN
*

Để đổi mới kế toán trưởng nên học gì, làm cho gì?

Kế toán trưởng là mục tiêu và địa chỉ mơ ước của rất nhiều ai làm nghề kế toán tài chính và chắc hẳn rằng rằng...