Trong ngành công nghiệp sản xuất giầy da (Leather footwear manufacturing), việc làm rõ và thực hiện thành thạo các từ ngữ chuyên môn là khôn cùng quan trọng. Trong nội dung bài viết dưới đây, tác giả sẽ tổng hợp các từ vựng quan trọng và thịnh hành nhất trong giờ Anh siêng ngành sản xuất giầy da, thuộc với chính là hội thoại minh hoạ, mối cung cấp tự học và bài bác tập tham khảo.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh chuyên ngành giày


*

Key takeaways

Bài viết tiếp sau đây sẽ ra mắt các từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành sản xuất giầy da về những từ vựng chuyên dụng ngành giầy da, những phân loại giầy và câu giờ đồng hồ Anh tiếp xúc trong nghành này, với đoạn hội thoại minh hoạ và bài xích tập.

Một số mối cung cấp tự học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành sản xuất giầy da: website củaL&HCA, sách “The Complete Footwear Dictionary” của người sáng tác William A.Rossi

Từ vựng chuyên được dùng tiếng anh ngành sản xuất giầy da

*

Adhesive /ədˈhiːsɪv/: keo dán giấy dính

Aniline leather /ˈænəˌlaɪn ˈlɛðər/: domain authority thuộc trường đoản cú nhiên

Arch tư vấn /ɑːrtʃ səˈpɔːrt/: hỗ trợ cung chân

Assembly line /əˈsɛmbli laɪn/: dây chuyền sản xuất lắp ráp

Buckle /ˈbʌkəl/: cái khóa

Buffing /ˈbʌfɪŋ/: Đánh bóng

Counter /ˈkaʊntər/: khía cạnh sau gót giày

Curing /ˈkjʊrɪŋ/: quá trình tạo hình

Dyeing /ˈdaɪɪŋ/: quá trình nhuộm

Embossing /ɪmˈbɔːsɪŋ/: quá trình ép nổi

Eyelets /ˈaɪləts/: Rãnh kim loại

Finishing /ˈfɪnɪʃɪŋ/: quá trình hoàn thiện

Full grain leather /fʊl ɡreɪn ˈlɛðər/: da nguyên miếng

Glazing /ˈɡleɪzɪŋ/: quy trình làm bóng

Goodyear welt /ˈɡʊdˌjɪr wɛlt/: phương thức may giầy Goodyear welt

Heel /hiːl/: Gót giày

Insole /ˈɪnsoʊl/: Đế lót trong

Lasting /ˈlæstɪŋ/: quá trình lắp đặt

Leather cutting /ˈlɛðər ˈkʌtɪŋ/: quá trình cắt da

Lining /ˈlaɪnɪŋ/: Lớp lót

Moccasin /ˈmɑkəsɪn/: Một loại giầy lười ko dây hoặc dây chỉ dùng để làm trang trí không mang tính chất giữ lại chặt

Outsole /ˈaʊtsoʊl/: Đế ngoài

Patina /pəˈtiːnə/: Lớp màu sắc tự nhiên

Pinking /ˈpɪŋkɪŋ/: quá trình cắt răng cưa

Puncture-resistant /ˈpʌŋktʃər rɪˈzɪstənt/: phòng thủng

Quarter /ˈkwɔːrtər/: bên cạnh hông giày

Reinforcement /ˌriːɪnˈfɔːrsmənt/: Gia cố

Sewing machine /ˈsoʊɪŋ məˈʃiːn/: sản phẩm may

Shoelace /ˈʃuːleɪs/: Dây giày

Sneaker /ˈsniːkər/: giày thể thao

Solvent /ˈsɑːlvənt/: hóa học tẩy

Split leather /splɪt ˈlɛðər/: da phân lớp

Stamping /ˈstæmpɪŋ/: quá trình ép dấu

Stitching /ˈstɪtʃɪŋ/: quá trình khâu

Suede /sweɪd/: domain authority lộn

Tannery /ˈtænəri/: Xưởng da

Thread /θrɛd/: gai chỉ

Toe box /toʊ bɑːks/: Đầu giày

Tongue /tʌŋ/: Lưỡi gà

Upper /ˈʌpər/: phần bên trên giày

Vamp /væmp/: phương diện trước giày

Waterproof /ˈwɔːtərpruːf/: chống nước

Welt /wɛlt/: Gờ viền

Wingtip /ˈwɪŋtɪp/: giao diện dáng giầy tây có thiết kế mũi nhọn

Wrinkling /ˈrɪŋklɪŋ/: Nếp nhăn

Yarn /jɑrn/: tua chỉ

Từ vựng tiếng Anh về phân các loại giày

*

Ankle boot /ˈæŋkəl buːt/: Bốt cổ ngắn, được thiết kế theo phong cách che mắt cá chân mà lại không bít chân cho mắt cá

Ballet flat /ˈbæleɪ flæt/: giày búp bê phẳng, dẹp, thông thường có mũi nhọn và không tồn tại gót

Boat shoe /boʊt ʃuː/: giày thuyền, tất cả đế bằng cao su và phần trên bằng chất liệu da hoặc vải, tương thích cho hoạt động trên thuyền

Brogue /broʊɡ/: giày đục lỗ, có các lỗ đục trên phần bên trên và thông thường có đế bằng

Chelsea boot /ˈtʃɛlsi buːt/: Bốt Chelsea, bốt cổ cùng với đế mỏng, mũi nhọn và không có dây cột

Chukka boot /ˈtʃʌkə buːt/: Bốt Chukka, bốt cổ ngắn với đế mỏng manh và thường có ba lỗ đôi mắt cột

Clog /klɔɡ/: giày dép gỗ, giày có phần trên bằng gỗ và đế dày, không tồn tại dây cột

Court shoe /kɔrt ʃuː/: giày cao gót, giầy có gót cao cùng mũi nhọn

Derby shoe /ˈdɜrbi ʃuː/: giày Derby, giầy có lỗ mắt cột nằm phía bên ngoài phần trên

Espadrille /ˌɛspərˈdɪl/: giày Espadrille, giày có đế bởi dây xỏ từ bỏ lanh hoặc vải

Flip-flop /ˈflɪpˌflɑp/: Dép lê, loại giày chỉ có đế cùng dây chéo qua ngón chân

Gladiator sandal /ˈɡlædiˌeɪtər ˈsændəl/: Sandal đế dây, nhiều loại sandal cùng với đế với dây thắt dọc chân

High-top sneaker /haɪ tɑp ˈsniːkər/: giầy sneaker cổ cao, giày sneaker tất cả phần cổ cao hơn nữa bình thường

Hiking boot /ˈhaɪkɪŋ buːt/: Bốt leo núi, bốt chuyên sử dụng để leo núi, có đế chống trượt và chống thẩm thấu nước

Loafer /ˈloʊfər/: giày lười, giày không có dây cột và không có gót cao

Mary Jane /ˈmɛri dʒeɪn/: giầy Mary Jane, giầy có mũi nhọn cùng quai dán chéo cánh qua đầu ngón chân

Mule /mjuːl/: Dép mule, loại giầy không tất cả quai phía sau

Oxfords /ˈɑksfərdz/: giầy Oxford, giày truyền thống tất cả lỗ đôi mắt cột nằm phía bên trong phần trên

Peep-toe /ˈpiːpˌtoʊ/: giầy đầu mở ngón, giày có mũi nhọn và có phần mở ngón chân

Platform shoe /ˈplætfɔːrm ʃuː/: giày cao gót mũi nhọn, giầy có gót cao với đế bằng

Pumps /pʌmps/: giầy búp bê, giày cao gót với mũi nhọn

Riding boot /ˈraɪdɪŋ buːt/: Bốt cưỡi ngựa, bốt cao được thiết kế cho hoạt động cưỡi ngựa

Sandals /ˈsændəlz/: Sandal, loại giầy có đế mở và băng qua chân

Slip-on /slɪp ɒn/: giày đúc, giầy không có dây cột, có thể dễ dàng mặc vào

Slingback /ˈslɪŋˌbæk/: giày đính quai sau, giầy có quai trải qua gót chân

Sneakers /ˈsniːkərz/: giầy thể thao, giày dễ chịu và thoải mái và tương xứng cho chuyển động thể thao

Stiletto /stɪˈlɛtoʊ/: giầy gót nhọn, giày có gót rất to lớn và mũi nhọn

T-strap /tiː stræp/: giày đính quai T, giầy có quai dán hình chữ T trải qua gót chân

Thigh-high boots /θaɪ haɪt buːts/: Bốt cao mang đến đùi, bốt cao cổ che đến đùi

Wedges /wɛdʒɪz/: giầy cao gót mũi nhọn, giày có đế cao cùng dày tự phần gót mang đến mũi

Wingtip /ˈwɪŋtɪp/: giầy đục lỗ hình cánh chim, giày có những lỗ đục hình cánh chim trên mũi

Work boots /wɜrk buːts/: Bốt công nhân, bốt chuyên được dùng cho các bước lao động

Alpine boots /ælˌpaɪn buːts/: Bốt núi, bốt chuyên sử dụng cho leo núi

Combat boots /ˈkɑmbæt buːts/: Bốt quân đội, bốt chuyên được sự dụng cho quân đội

Driving shoes /ˈdraɪvɪŋ ʃuːz/: giầy lái xe, giày dễ chịu để lái xe

Monk strap shoes /mʌŋk stræp ʃuːz/: giày đính quai Monk, giày có quai trải qua mũi giày

Saddle shoes /ˈsædəl ʃuːz/: giầy dây chéo, giày có dây chéo qua mũi giày

Woven loafers /ˈwoʊvən ˈloʊfərz/: giày lười dệt kim, giầy lười bao gồm phần bên trên được dệt trường đoản cú sợi

Rain boots /reɪn buːts/: Bốt đi mưa, bốt không thấm nước để đi trong khí hậu mưa

Snow boots /snoʊ buːts/: Bốt đi tuyết, bốt chống nước và phòng lạnh nhằm đi vào tuyết

Platform sandals /ˈplætfɔːrm ˈsændəlz/: Sandal gót cao mũi nhọn, sandal tất cả gót cao cùng đế bằng

Slingback pumps /ˈslɪŋˌbæk pʌmps/: giày búp bê đính thêm quai sau, giầy có quai trải qua gót chân

Tassel loafers /ˈtæsəl ˈloʊfərz/: giầy lười gồm nơ, giầy lười gồm phần trang trí nơ

Espadrille wedges /ˌɛspərˈdɪl ˈwɛdʒɪz/: giầy Espadrille gót cao mũi nhọn, giầy có đế cao cùng dày tự phần gót cho mũi

Cowboy boots /ˈkaʊˌbɔɪ buːts/: Bốt cổ điển, bốt thịnh hành trong văn hóa truyền thống miền Tây

Desert boots /ˈdɛzərt buːts/: Bốt sa mạc, bốt nhẹ và thoải mái, thích hợp cho điều kiện sa mạc

Loafer pumps /ˈloʊfər pʌmps/: giầy lười búp bê, giày lười bao gồm gót cao với mũi nhọn

Slingback sandals /ˈslɪŋˌbæk ˈsændəlz/: Sandal thêm quai sau, sandal có quai trải qua gót chân

Slip-on sneakers /slɪp ɒn ˈsniːkərz/: giày đúc sneaker, giày sneaker không có dây cột, có thể dễ dàng xỏ vào

Câu giờ Anh tiếp xúc ngành giày da

*

Trong quá trình sản xuất

We need to increase the production output this week.: chúng ta cần tăng sản lượng cung cấp tuần này.

Is the stitching machine working properly?: lắp thêm khâu gồm hoạt động bình thường không?

We"re running low on adhesive. Can you order more?: bọn họ đang không còn keo dính. Bạn có thể đặt thêm không?

The unique control team has detected a defect in the leather.: đội kiểm soát quality đã phát hiện ra một lỗi trên da.

We need to lớn inspect the finished products before packaging.: bọn họ cần kiểm tra sản phẩm hoàn thiện trước lúc đóng gói.

Let"s schedule a meeting to lớn discuss the production timeline.: Hãy sắp xếp một cuộc họp để thảo luận về kế hoạch trình sản xuất.

Trong quy trình kiểm tra chất lượng

This pair of shoes doesn"t meet the required standards.: Đôi giày này không đạt tiêu chuẩn yêu cầu.

The màu sắc of the leather is inconsistent with the sample.: Màu domain authority không đồng hóa với mẫu.

We found a defect in the sole of this shoe.: công ty chúng tôi phát hiện một lỗi sống đế giày.

The stitching on this seam is coming loose.: Đường khâu bên trên mũi giầy này sẽ tuột.

The heel attachment needs to lớn be reinforced.: Phần lắp gót rất cần được củng cố.

Please make sure all the accessories are properly attached.: Vui lòng bảo vệ tất cả những phụ kiện những được thêm kỹ.

Trong quy trình đóng gói và vận chuyển

We need more shoeboxes for packaging.: chúng ta cần thêm hộp giầy để đóng gói.

Have the shoes been labeled with the correct sizes?: Nhãn size đã được dán đúng chưa?

We"re shipping the order via air freight.: shop chúng tôi đang gửi đơn hàng bằng đường hàng không.

The packaging material should provide adequate protection.: cấu tạo từ chất đóng gói nên bảo đảm an toàn có thể đảm bảo hàng.

Double-check the shipping address before dispatching the goods.: soát sổ lại add giao hàng trước lúc gửi hàng.

The delivery is scheduled for next Monday.: Lịch ship hàng được đặt vào vật dụng Hai tuần sau.

We need khổng lồ load the containers with the finished products.: bọn họ cần xếp sản phẩm hoàn thiện vào container.

Trong thừa trình bán hàng và chăm sóc khách hàng

What is the retail price of this pair of shoes?: Giá bán lẻ của đôi giầy này là bao nhiêu?

We offer a warranty period of six months for our products.: cửa hàng chúng tôi cung cấp thời gian bh sáu tháng cho thành phầm của chúng tôi.

Do you have this style available in other colors?: chủng loại này chúng ta có sẵn màu khác không?

We provide không tính phí shipping for orders above $50.: cửa hàng chúng tôi miễn giá thành vận gửi đối với đơn hàng trên 50 đô la.

The customer wants khổng lồ exchange the shoes for a different size.: người tiêu dùng muốn đổi giày sang form size khác.

Our customer service team will assist you with any inquiries.: Đơn vị cung ứng khách hàng của shop chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn với ngẫu nhiên câu hỏi nào.

Trong cuộc họp với thảo luận

Let"s brainstorm ideas for the new shoe collection.: Hãy cùng đàm đạo ý tưởng cho tủ đồ giày mới.

We need khổng lồ analyze the market trends & consumer preferences.: chúng ta cần phân tích xu hướng thị phần và sở thích của người tiêu dùng.

How can we improve the efficiency of our production process?: Làm cố gắng nào để cải thiện hiệu suất các bước sản xuất?

It"s important khổng lồ maintain consistent quality across all our products.: Việc gia hạn chất lượng đồng hầu như cho tất cả thành phầm của bọn họ là quan trọng.

Let"s discuss the sale strategies for the upcoming shoe launch.: Hãy đàm đạo về những chiến lược sale cho mẫu giầy sắp ra mắt.

We need to negotiate the terms with our suppliers.: họ cần thảo luận các lao lý với nhà cung cấp.

Trong quy trình đào chế tác và hướng dẫn

This is how you operate the leather cutting machine.: Đây là cách áp dụng máy giảm da.

Make sure lớn wear safety gloves when handling chemicals.: Đảm bảo đeo stress tay bình an khi xử trí hóa chất.

The stitching should be done with a double-needle sewing machine.: việc khâu bắt buộc được tiến hành bằng đồ vật khâu kim đôi.

Let me show you the proper technique for attaching the soles.: Hãy để tôi chỉ cho bạn kỹ thuật thêm đế đúng cách.

The trainees should familiarize themselves with the different leather textures.: các học viên yêu cầu làm quen với các kết cấu da không giống nhau.

Always measure twice lớn ensure accurate shoe sizing.: luôn luôn đo nhị lần để bảo đảm an toàn kích thước giày chính xác.

Xem thêm: Cách Tra Mã Vận Đơn Shopee Express Tra Cứu Đơn Hàng Shopee Express?

Hội thoại minh hoạ sử dụng tiếng Anh siêng ngành sản xuất giầy da

Hội thoại 1 (giữa Nhà cấp dưỡng và đơn vị cung cấp)

P: Hi, this is John from ABC Shoes Manufacturing. I"m reaching out regarding our upcoming order of leather materials.

S: Hello, John. This is Lisa from XYZ Leather Supplier. How can I assist you?

P: We"re in need of high-quality cowhide leather for our new collection. Bởi you have that in stock?

S: Absolutely, we have a wide range of cowhide leather options available. What specific thickness & color are you looking for?

P: We require a thickness of around 1.8mm and colors in black, brown, và tan. Can you provide samples for us to lớn assess the quality?

S: Certainly, we can arrange that. I"ll prepare the samples & send them lớn your address. Could you please confirm the quantity you need?

P: We"ll need approximately 500 square feet of each color. Also, what is the pricing & delivery timeframe?

S: I"ll email you the detailed pricing information along with the delivery schedule. Our team will ensure competitive pricing and timely delivery. Is there anything else I can assist you with?

P: That sounds great. Once we receive the samples and nhận xét the pricing, we"ll get back khổng lồ you with our final order. Thank you for your assistance, Lisa.

S: You"re welcome, John. It"s been a pleasure assisting you. Feel không tính tiền to tương tác me if you have any further questions or requirements. Have a great day!

Hội thoại 2 (Giữa người sử dụng và chăm sóc khách hàng)

C: Good morning, I recently purchased a pair of your leather boots and have a concern about their sizing.

CS: Good morning! Thank you for reaching out. My name is Emily, & I"m here khổng lồ assist you. Could you please provide me with your order number & the issue you"re facing?

C: Sure, my order number is 12345. The boots I received are slightly tight around the toe area, & I"m wondering if there"s a way khổng lồ exchange them for a larger size.

CS: I apologize for the inconvenience, and thank you for providing the order number. We vày offer kích cỡ exchanges for our products. Let me kiểm tra the availability of the larger size for the specific boots you purchased.

C: Thank you, Emily. I appreciate your help.

CS: I"ve checked our inventory, và we have the next kích cỡ up available in stock. We can initiate the exchange process for you. Would you prefer to receive the new pair first & then return the current one, or would you like to send back the current pair and have the replacement shipped afterward?

C: I would prefer khổng lồ receive the new pair first và then return the current one to ensure a smooth transition. How should I proceed?

CS: Perfect, I"ll arrange for the new pair to lớn be shipped lớn your address within the next two business days. You will receive an email with the return instructions and a prepaid shipping label for sending back the current pair. Please ensure the boots are in their original condition và packaging when returning them.

C: That sounds great, Emily. I appreciate your prompt assistance. I"ll keep an eye out for the thư điện tử and proceed with the exchange as instructed.

CS: You"re welcome! If you have any other questions or need further assistance, feel free to liên hệ us. We"re here to help. Thank you for choosing our products, và we apologize again for the inconvenience. Have a wonderful day!

C: Thank you, Emily. I appreciate your understanding and support. Have a great day as well!

CS: You"re welcome! Take care và have a fantastic day ahead!

Nguồn tự học từ vựng tiếng Anh siêng ngành sản xuất giầy da

"The Complete Footwear Dictionary" (Tác giả: William A. Rossi)

Giới thiệu: Cuốn từ bỏ điển này cung ứng định nghĩa và lý giải các thuật ngữ tương quan đến giờ Anh chuyên ngành sản xuất giày da.

Bao có định nghĩa và lý giải các thuật ngữ về giày, vật tư và công nghệ sản xuất giày

Đối tượng: những người quan tâm, buộc phải hiểu và sử dụng những thuật ngữ vào ngành chế tạo giày.

Mức độ: trình độ trung bình mang đến nâng cao.

Ưu điểm: Một nguồn tài liệu triệu tập về các thuật ngữ liên quan đến giầy và ngành cung cấp giày.

Nhược điểm: Không bỏ ra tiết.

Website của The Leather và Hide Council of America (L&HCA) (https://www.usleather.org/)

Giới thiệu: trang web chính thức của The Leather và Hide Council of America (L&HCA) tin báo và tài liệu tương quan đến ngành da.

Bao tất cả nhiều thông tin về ngành da, xu hướng, technology và tài liệu tham khảo.

Đối tượng: phần lớn người xem xét tiếng Anh siêng ngành sản xuất giày da và mong thường xuyên cập nhật thông tin về ngành này.

Mức độ: trình độ trung bình mang đến nâng cao.

Ưu điểm: tin tức được hay xuyên update và tài liệu xem thêm từ tổ chức chuyên về ngành da.

Nhược điểm: website tập trung vào ngành domain authority ở Mỹ nên hoàn toàn có thể hạn chế đối với các tổ quốc khác.

Bài tập tiếng Anh chuyên ngành sản xuất giầy da

Bài 1: Điền vào khu vực trống

The ____________ of the leather determines its durability and strength.

The ____________ of the shoe includes the upper, insole, and outsole.

The ____________ process involves cutting the leather into desired shapes.

The ____________ is responsible for stitching the different parts of the shoe together.

Leather ____________ are used khổng lồ enhance the appearance & texture of the leather.

The ____________ of the shoe refers lớn the type of closure, such as lace-up or slip-on.

The ____________ involves shaping and forming the leather into the desired shoe structure.

The ____________ is the part of the shoe that provides cushioning and tư vấn for the foot.

The ____________ is responsible for applying dyes và finishes to the leather.

The ____________ is the final step in the production process, ensuring the shoes meet unique standards.

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

What is the primary material used in leather footwear manufacturing?

a) Synthetic fibers

b) Wool

c) Leather

d) Cotton

Which part of the shoe provides traction và durability?

a) Insole

b) Outsole

c) Lining

d) Vamp

What is the process of adding màu sắc to the leather called?

a) Tanning

b) Stitching

c) Finishing

d) Dyeing

Which tool is commonly used lớn cut leather into desired shapes?

a) Hammer

b) Needle

c) Knife

d) Pliers

What is the term used khổng lồ describe the quality and texture of the leather surface?

a) Grain

b) Lining

c) Welt

d) Sole

The process of joining different shoe parts together is known as ____________.

a) Stitching

b) Embossing

c) Finishing

d) Lacing

What is the purpose of using shoe lasts in the manufacturing process?

a) khổng lồ provide cushioning

b) khổng lồ shape và form the shoe

c) To địa chỉ cửa hàng traction

d) to lớn apply dyes and finishes

Which component of the shoe is responsible for absorbing impact và providing comfort?

a) Vamp

b) Insole

c) Outsole

d) Lining

What is the term used for the process of cutting leather into specific patterns và sizes?

a) Stitching

b) Cutting

c) Lasting

d) Skiving

The final inspection of the shoes lớn ensure they meet unique standards is called ____________.

a) Finishing

b) Tanning

c) unique control

d) Lacing

Đáp án

Bài 1:

thickness

construction

cutting

shoemaker

finishes

closure

shaping

insole

dyer

quality control

Bài 2:

c

b

d

c

a

a

b

b

b

c

Tổng kết

Trong bài viết trên đây, người sáng tác đã tổng hợp đa số từ vựng tiếng Anh siêng ngành sản xuất giầy da về những từ vựng chuyên sử dụng ngành giày da, các phân loại giày và câu giờ Anh giao tiếp trong nghành nghề này, cùng với một số hội thoại mẫu mã trong giờ đồng hồ Anh. Ngoài ra là những nguồn tự học tìm hiểu thêm và bài xích tập tương quan đến chủ đề khiến cho bạn đọc thực hành thực tế và trau dồi tự vựng về ngành công nghiệp đang cải tiến và phát triển này.

Nguồn tham khảo:

(n.d.). LHCA trang chủ | LHCA. Https://www.usleather.org/

EDICT OF GOVERNMENT - EAS 385 (2005) (English): Glossary of terms relating khổng lồ footwear. (n.d.). Https://law.resource.org/. Https://law.resource.org/pub/eac/ibr/eas.385.2005.pdf

Liam. (2021, January 23). Shoe names: Shoes vocabulary words with pictures. 7ESL. Https://7esl.com/shoes-vocabulary/

Sophie. (2023, January 28). Types of shoes vocabulary in English: 50+ items illustrated. ESLBUZZ. Https://www.eslbuzz.com/types-of-shoes-vocabulary-in-english/

Rossi,W.A. (2000). The complete footwear dictionary. Krieger Publishing Company.