STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 cai quản trị sale quản ngại trị marketing TLA402A00, A01, D01, D0725Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
2 công nghệ thông tin công nghệ thông tin TLA106A00, A01, D01, D0726.6Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1
3 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện TLA112A00, A01, D01, D0724.4Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1
4 kinh tế kinh tế TLA401A00, A01, D01, D0725.7Tiêu chí phụ 2 Điểm Toán ≥ 8.2Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
5 kỹ thuật cơ khí kỹ thuật cơ khí TLA105A00, A01, D01, D0724Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤ 4
6 Kỹ thuật xe hơi Kỹ thuật xe hơi TLA123A00, A01, D01, D0724.55Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
7 Kỹ thuật kiến thiết Kỹ thuật phát hành TLA201A00, A01, D01, D0720.85Tiêu chí phụ 1 Điểm tiếng Anh ≥ 5.8 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7
8 Thủy văn học Thuỷ văn học TLA103A00, A01, D01, D0717.4Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 5.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1
9 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa Kỹ thuật điều khiển và auto hoá TLA121A00, A01, D01, D0725Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤6
10 nghệ thuật cơ năng lượng điện tử nghệ thuật cơ năng lượng điện tử TLA120A00, A01, D01, D0724.6Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
11 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên Kỹ thuật môi trường thiên nhiên TLA109A00, A01, D01, D0718.4Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥5.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7
12 công nghệ sinh học tập công nghệ sinh học tập TLA119A00, A01, D01, D0718.2Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 6.2Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1
13 Kỹ thuật chất hóa học nghệ thuật hoá học TLA118A00, A01, D01, D0717.65Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
14 chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông Kỹ thuật xây dựng TLA113A00, A01, D01, D0717.35Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 6.2Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤8
15 nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy Kỹ thuật thành lập TLA101A00, A01, D01, D0717.05Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 6.2Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤ 1
16 technology kỹ thuật desgin công nghệ kỹ thuật xây cất TLA111A00, A01, D01, D0721.75Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
17 nghệ thuật tài nguyên nước kỹ thuật tài nguyên nước TLA102A00, A01, D01, D0717.35Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
18 chuyên môn xây dựng gia dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) Kỹ thuật thành lập TLA104A00, A01, D01, D0720.75Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤6
19 cai quản xây dựng quản lý xây dựng TLA114A00, A01, D01, D0722.05Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤ 1
20 kế toán tài chính kế toán TLA403A00, A01, D01, D0724.95Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1
21 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông TLA124A00, A01, D01, D0724.85Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
22 kinh tế tài chính xây dựng kinh tế xây dựng TLA404A00, A01, D01, D0723.05Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤8
23 thương mại điện tử dịch vụ thương mại điện tử TLA405A00, A01, D01, D0725.4Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
24 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cai quản trị dịch vụ phượt và lữ khách TLA406A00, A01, D01, D0725.15Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
25 ngôn ngữ Anh ngữ điệu Anh TLA203A01, D01, D07, D0825.7Tiêu chí phụ 1 Điểm giờ Anh ≥ 7.9 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤8
26 hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin TLA116A00, A01, D01, D0725.55Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤5
27 Kỹ thuật phần mềm Kỹ thuật ứng dụng TLA117A00, A01, D01, D0725.8Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.8 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤2
28 Trí tuệ tự tạo và khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu và Trí tuệ tự tạo TLA126A00, A01, D01, D0725.2Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤4
29 Kỹ thuật cấp cho thoát nước Kỹ thuật cấp cho thoát nước TLA107A00, A01, D01, D0717Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 5Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
30 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng TLA407A00, A01, D01, D0725.6Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤6
31 Tài bao gồm - ngân hàng TLA408A00, A01, D01, D0724.8Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
32 truy thuế kiểm toán TLA409A00, A01, D01, D0724.9Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤4
33 tài chính số TLA410A00, A01, D01, D0725.15Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
34 kỹ thuật Robot với Điều khiển tuyệt vời TLA128A00, A01, D01, D0722.65Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
35 chế độ TLA301A00, A01, D01, C0026.25Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4 hoặc Văn ≥ 7.4 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤1í phụ
36 bình an mạng TLA127A00, A01, D01, D0725.25Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.0 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤2


*