MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TƯ PHÁP -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 1713/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 12 mon 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI SẢN cài SẮM TẬP TRUNG NĂM 2022 CỦA BỘTƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ qui định Quản lý, sử dụngtài sản công năm 2017;

Căn cứ chế độ đấu thầu năm2013;

Căn cứ Nghị định số96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định chi tiết thi hành một vài điềucủa lao lý Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của luật Quản lý, sử dụng gia tài công;

Căn cứ Thông tư số144/2017/TT-BTC ngày 29 mon 12 năm 2017 của cục tài bao gồm hướng dẫn một vài nộidung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 12 năm 2017 của thiết yếu phủquy định cụ thể một số điều của luật pháp Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo ý kiến đề nghị của cục trưởngCục planer - Tài chính.

Bạn đang xem: Phật học việt nam thời hiện đại: bản chất, hội nhập và phát triển

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành hạng mục tài sản buôn bán tập trung năm 2022 củaBộ tư pháp như sau:

1. Những tài sản được trang bịtheo ra quyết định số 209/QĐ-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của bộ trưởng bộ Tưpháp về vấn đề phê săn sóc Đề án “Tăng cường trang thiết bị, phương tiện đi lại làm việccho các cơ quan tiền Thi hành án dân sự tiến trình 2021 - 2025” gồm:

a) Két sắt sệt chủng;

b) Tủ sắt lưu trữ hồ sơ thihành án, bảo vệ tang vật;

2. Phục trang Thi hành án dân sự

Việc điều chỉnh, bổ sung cập nhật danh mụcmua sắm tập trung cấp Bộ triển khai theo quy định của bộ trưởng bộ Tư pháp.

Điều 2.Việc tổ chức sắm sửa tài sản năm 2022 được triển khai nhưsau:

1. Giao Tổng cục Thi hành ándân sự, cỗ Tư pháp tiến hành việc sắm sửa tập trung so với tài sản được quy địnhtại Điều 1 quyết định này.

Việc bán buôn tập trung áp dụngcách thức ký thỏa thuận hợp tác khung theo phép tắc tại Điều 71 Nghị địnhsố 151/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 12 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chi tiếtmột số điều của quy định Quản lý, sử dụng tài sản công.

Xem thêm: Làm "Người Thứ Ba" Thầm Lặng, Biết Điều, Thì Có Nên Làm Người Thứ 3

2. Đối với các tài sản khôngthuộc gia tài quy định trên Điều 1 ra quyết định này, những đơn vị dự trù thuộc bộ tựtổ chức bán buôn tài sản theo chính sách của lao lý trong phạm vi dự trù đã đượccấp tất cả thẩm quyền giao.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày ký.

Chánh văn phòng công sở Bộ, viên trưởngCục planer - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành dân sự và Thủtrưởng các đơn vị dự toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

nơi nhận: - Như điều 3; - Kho bạc bẽo nhà nước; - bộ Tài chính; - các Thứ trưởng (để biết); - Cổng thông tin điện tử cỗ Tư pháp; - Lưu: VT, KHTC.

Bài viết liên quan