Trình coi ngó Internet Explorer của bạn đã lỗi thời. Chúng ta phải cài đặt trình phê chuẩn khác hoặc trình ưng chuẩn Internet Explorer new hơn.

Trang web vận động tốt nhất trên trình thông qua Google Chrome.

Nếu trên vật dụng tính chưa xuất hiện Google Chrome, các bạn thực hiện quá trình sau để thiết lập Google Chrome:

B1. Các bạn Click vào đây đến trang Google Chrome

B2. Chọn sở hữu xuống Chrome, một bảng vẫn xuất hiện, chúng ta chọn gật đầu và download đặt.

 


*
thông báo số 4 Kỳ xét tuyển chọn viên chức năm 2020
*
Thông báo hoạt động xe gửi rước dành cho Học sinh khối 10 năm học 2020-2021
*
Thông báo số 3 Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020
*
Thông báo số 2 Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020
*
thông tin số 1 giành riêng cho học sinh khối 10 năm học 2020-2021
*
thông báo học bổng Odon Vallet 2020
*
Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm học tập 2020-2021
*
ra quyết định về ban hành Kế hoạch kêu gọi trẻ ra lớp cùng tuyển sinh vào những lớp đầu cấp từ thời điểm năm học 2020-2021
*
thông báo của trường trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong về việc tổ chức triển khai cho học tập sinh đến lớp trở lại
*
Sơ đồ cùng phòng học tập khối sáng - chiều