*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thuốc kích lông mang đến đuôi gà dài khi cố lông

chế độ ăn xuất sắc cho kê cảnh

Chúc ae sẽ có những chú con kê kiểng cho riêng bản thân thiệt là đẹp nhoa :>