thai.jr02): "Có thể cmt dưới video clip này để mình gợi ý