Bạn đang xem: Quạt làm mát công nghiệp bằng hơi nước

*

Quạt treo phun sương đĩa xoay Soffnet FBPS-75

- hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: bao gồm hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT


*

Quạt treo xịt sương đĩa luân chuyển Soffnet FBPS-65

- hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: bao gồm hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao hàm VAT


*

Quạt treo phun sương đĩa luân phiên Soffnet FBPS-60

- hãng sản xuất sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao hàm VAT


*

Quạt treo phun sương đĩa luân phiên Soffnet FBPS-50

- hãng sản xuất sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao hàm VAT


*

Quạt đứng xịt sương đĩa chuyển phiên Soffnet FSPS-75

- thương hiệu sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: bao gồm hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT


Quạt đứng xịt sương đĩa luân chuyển Soffnet FSPS-65

- hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao hàm VAT


Xem thêm: Bay Loi Bai Hat - Lời Bài Hát: Bay

Quạt đứng phun sương đĩa xoay Soffnet FSPS-60

- hãng sản xuất sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: thiết yếu hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT


Quạt đứng phun sương đĩa chuyển phiên Soffnet FSPS-50

- hãng sản xuất sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: chủ yếu hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT


Quạt treo phun sương béc xịt Soffnet QTPS 750

- hãng sản xuất sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: bao gồm hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT


Quạt treo phun sương béc phun Soffnet QTPS 650

- thương hiệu sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: chủ yếu hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT


Quạt treo phun sương béc phun Soffnet QTPS 600

- hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: thiết yếu hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT


Quạt treo xịt sương béc phun Soffnet QTPS 500

- thương hiệu sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: chủ yếu hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT


Quạt xịt sương đứng béc phun Soffnet QDPS 750

- hãng sản xuất sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: chủ yếu hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT


Quạt phun sương đứng béc xịt Soffnet QDPS 650

- hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: chủ yếu hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT


Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 600

- hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: thiết yếu hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT


Quạt phun sương đứng béc xịt Soffnet QDPS 500

- thương hiệu sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: bao gồm hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT


Quạt làm mát bằng hơi nước Air Cooler KV 18Y

- hãng sản xuất: Air Cooler

- Xuất xứ: bao gồm hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT


Quạt làm mát bằng hơi nước Air Cooler KV 72Y3

- hãng sản xuất sản xuất: Air Cooler