Các cách thức xử lý khí NOx

NOx là tên thường gọi chung của oxyde nitơ gồm các chất NO, NO2 với N2O, N2O3, N2O4, N2O5 .

Bạn đang xem: Phương pháp xử lý khí no2

Cơ chế hiện ra NOx từ những nguồn công nghiệp như sau:

1. NOx nhiệt (thermal-NOx)

Được hình thành vày sự đốt cháy của tất cả hổn hợp nitơ và oxi trong ánh sáng ở khoảng tầm 1600oC. Chế độ tạo thành NOx nhiệt xảy ra theo các phản ứng như sau: N2 +O.→ NO + N (1) NO + N.→ N2 + O. (2) NO + O. → N. +O2 (3) N. + O2→ NO + O. (4) N. + OH→ NO+H. (5) NO+H.→ N. +OH (6)

2. NOx xăng (fuel-NOx)

HCN + O.→ H. + NCO. HCN + O.→OH.+ CN. HCN + O.→NH. +CO cội CN. Tạo thành NCO. Bởi phản ứng CN. +O2→NCO. +O. CN. +OH.→NCO.+H. Trong môi trường xung quanh oxi hóa NCO tạo nên NO và co NCO. +OH.→NO+CO+H. NCO.+O. →NO+CO

3. NOx sớm (prompt- NOx)

NOx-sớm được hình thành bởi phản ứng giữa nitơ không khí với các gốc hydrocacbon,CHi (với i bằng 1 hoặc 2) được ra đời từ nguyên nhiên liệu trong môi trường xung quanh thiếu oxi N2+CH.→HCN +N. Trong môi trường oxi hóa, HCN tiếp tục phản ứng như trong phản bội ứng tạo thành NOx nhiên liệu.Cơ chế của sự việc hình thành NOx sớm cũng xẩy ra khi ở nhiệt độ thấp chính vì như vậy để hạn chế sự tạo thành thành NOx sớm tín đồ ta thường tăng vận tốc nạp của các thành phần hỗn hợp nhiên liệu và không khí.

 Tác hại:

 Oxit Nitơ đều có độc tính, đặc trưng có độc tính cao nhất kể cho là NO2 , lúc chỉ tiếp xúc với nó trong vài phút với độ đậm đặc NO2 trong không gian 5 phần triệu thì đã có thể gây tác động xấu mang đến phổi, nếu như tiếp xúc vài giờ liền với ko khí gồm nồng độ NO2 khoảng 15-20 phần triệu sẽ rất có thể gây nguy nan cho phổi, tim và gan; ví như nồng độ NO2 trong ko khí đạt tới 1% có thể gây tử vong trong vài phút.

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ OXIT NITƠ NOx

*
Các phương pháp xử lý khí NOx1. Hấp thụ khí NOx bằng nước

Trong công nghiệp các loại khí thải bao gồm chứa Oxit Nitơ với độ đậm đặc khí thấp hay được xử trí bằng cách thức hấp thụ bởi nước trong những loại thiết bị như ống Venturi, vật dụng sục khí sủi bọt, Scrubơ, vv… tác dụng quá trình thường không cao, về tối đa đạt 50%.

Khi dung nạp NO2 bởi nước một trong những phần axit nitric được hình thành ở trộn khí:3NO2 + H2O ↔ 2HNO3 + NO + QĐể xử lý những oxit nitơ bị dung nạp trong dung dịch, có thể sử dụng dung dịch oxi già loãng. Và bằng cách chưng cất sản phẩm thu được đã là HNO3 và H2O để tái thực hiện làm hóa học hấp thụ.NO + H2O2 → NO2 + H2ONO2 + H2O → 2HNO3 +NON2O3 + H2O2 ↔ N2O4 + H2ON2O4 + H2O ↔ HNO3 + HNO2Yếu tố cơ phiên bản để xác định kết quả kinh tế của quá trình là lượng hóa học oxi già (H2O2) (vào khoảng 6kg/tấn axit). Để thúc đẩy quá trình này, ta hoàn toàn có thể dùng hóa học xúc tác. Công dụng xử lý có thể đạt 97%

2. Hấp thụ bằng kiềm

Người ta thực hiện nhiều hỗn hợp kiềm và muối khác nhau. Dây là cách thức rẻ chi phí và có lại hiệu quả xử lý siêu cao.Hấp thụ hóa học NOx bằng dung dịch Soda được diễn ra theo phương trình làm phản ứng sau:2NO2 + Na2CO3 → NaNO3 +CO2 + Q

3. Hấp thụ lựa chọn lọc

Để hấp thụ riêng NO khi không tồn tại O2 trong pha khí, ta sẽ sử dụng các dung dịch FeSO4, FeCl2, Na2S2O2 vàNaHCO3.Phương trình làm phản ứng sinh sản thành các phức, ra mắt như sau:

FeSO4 +NO ↔ Fe(NO)SO4FeCl2 + NO ↔ Fe(NO)Cl22Na2S2O3 + 6NO → 3N2 + 2na2So4 + 2SO22NaHSO3 + 2NO → N2 + 2NaHSO42(NH2)2CO + 6NO → 5N2 + 4H2O + 2CO2

4. Khử oxit nitơ bao gồm xúc tác và nhiệt độ cao

Quá trình diễn ra khi tiếp xúc NOx với khí khử trên mặt phẳng xúc tác.Chất khử thường được dùng là khí metan, khí tự nhiên hay khí than hoặc khí dầu mỏ, CO, H2 hoặc hỗn hợp nitơ-hydro. Hiệu quả khử NOx sẽ nhờ vào hoạt tính của hóa học xúc tác.Xúc tác trên cơ sở platin kim loại xẩy ra khi vận tốc thể tích của khí đạt (2-12)x104 l/h cho phép đạt nồng độ còn lại trong khí của NOx là 5×10-4 – 5×10-2 % thể tích. bản chất quá trình khử được trình diễn bằng các phản ứng sau:

4NO + CH4 → 2N2 + CO2 + 2H2O2NO2 + CH4 → N2 + CO2 + 2H2O2NO + 2CO → N2 + 2CO22NO2 + 4CO → N2 +4CO2

Trên thực tế người ta thường sử dụng khí tự nhiên và thoải mái để xử trí khí NOx bởi lẽ nó dễ kiếm với rẻ.Phương pháp này vẫn được áp dụng để cách xử lý khí NOx trong cung ứng axit nitric, khí thảỉ cất (% thể tích): NOx – 0,05÷0,1, N2 – 96,0÷96,2, O2 – 2,2÷3,0.

Xem thêm: Xử Trí Khi Bé Bị Té Đập Đầu Xuống Đất ? Xử Trí Khi Bé Té Đụng Đầu

5. Khử NOx cùng với xúc tác lựa chọn lọc

 thừa trình ra mắt các bội phản ứng tỏa nhiệt độ sau:

6NO + 4NH3 → 5N2 + 6H2O6NO2 + 8NH3 → 7N2 +12H2O8NO +2NH3 → 5N2O + 3H2O5NO2 + 2NH3 → 7NO + 3H2O4NO + 4NH3 +O2 → 4N2 + 6H2O4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6 H2OQuá trình yêu mong thiết bị đối chọi giản, hiệu suất xử lý cao với đã áp dụng vào thực tiển.

6. Phân bỏ NOx bởi chất khử dị thể

Tại nhiệt độ 500 đến 1.300oC thì sự phân diệt NOx hoàn toàn có thể diễn ra trên vật liệu dạng rắn bao gồm chứa cacbon như là than đá, than cốc hoặc grafit. Trong các số ấy cácbon vào vai trò xúc tác với là nguyên liệu đốt.C +NO → (C – 0) + 0,5N2(C – O) + NO → CO2 +0,5 N2Tại nhiệt độ 800oC, độ gửi hóa NOX khi sử dụng than cốc là 96% cùng ở tại ánh sáng 1000oC thì năng suất này tiến cho gần 100%.

7. Phân bỏ NOx bởi chất khử đồng thể cùng dị thể không tồn tại xúc tác

Tại nhiệt độ 30 – 40oC sẽ ra mắt các làm phản ứng tỏa nhiệt sau:

NH3 + H2O ↔ NH4OH2NO2 + 2NH4OH → NH4NO2 + NH4NO3 + H2ON2O3 + 2NH4OH → 2NH4NO2 + H2O

Sự đun nóng mẫu khí tiếp theo dẫn tới việc phân hủy những loại acrosol nitric với nitrat tạo thành thành những sản phẩm không độc.

NH4NO2 → N2 + 2H2ONH4NO3 → N2 + 2H2O +1/2 O2

Khi sử dụng cacbanic làm việc dạng hỗn hợp với nước hoặc chức năng với axit HNO3, H2PO4, H3PO4 sẽ làm giảm nhiệt độ do phân hủy. Mặc dù nhiên, phương thức này áp dụng với vận tốc không béo và công dụng làm sạch mát sẽ không quá 80%.

 Dùng dung dịch nước – cacbanic:

NO2 + H2O → HNO3 +HNO22HNO2 + CO(NH2)2 → 2N2 + CO2 + 3H2ON2O3 + CO(NH2)2 → 2N2 + CO2 + 2H2O

 dùng dung dịch axit nitric – cacbanitNO + NO2 + HNO3 + 2CO(NH2)2 → 2N2 + NH4NO3 + 2CO + H2O

Cacbanit được sử dụng chủ yếu sinh sống dạng bột hoặc hạt, đôi khi chúng được bao phủ lên những chất sở hữu xốp hoặc được ép cùng với nó.Hiệu quả giải pháp xử lý NOx có thể đạt 85 – 99% và mập hơn.

8. So sánh technology xử lý khí NOx bằng SCR với SNCR

*

*

9. Sơ đồ technology xử lý khí NOx bằng SNCR và SCR
*
Sơ đồ dùng công nghệ cách thức xử lý khí NOx bằng SCR cùng SNCR

*
Liên hệ công ty hòa bình Xanh