Phô mai quetrà xanhđc có tác dụng từ một số loại Phô mai thượng hạng