caigicungthich_19): "mới tỉnh dậy nghe là hợp lí luôn