Mã số thuế0100109836
*
1
In ấn
2Dịch vụ liên quan đến in
3Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm vào các siêu thị chuyên doanh
4Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) vào các siêu thị chuyên doanh
5Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các shop chuyên doanh
6Xuất phiên bản sách
7Hoạt cồn xuất bản khác
8Hoạt động siêng môn, kỹ thuật và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
9Cho thuê thứ móc, sản phẩm công nghệ và đồ dùng hữu hình không giống không kèm người điều khiển
10Hoạt động vui chơi và giải trí giải trí khác chưa được phân vào đâu

1Xuất bản sách: các loại sách chữ, sách tiếng (audio book), sách hình (video book) bởi tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số và tiếng nước ngoài;
2Trưng bày triển lãm; tổ chức sự kiện; tổ chức các cuộc thi biến đổi văn học - nghệ thuật
3In ấn các loại sách, tranh, ảnh, tờ gấp, bưu ảnh, bưu thiếp, lịch những loại, tem nhãn mặt hàng hóa, báo, tạp chí, những loại mẫu biểu
4Hoạt động xuất phiên bản khác: các loại lịch, tranh, ảnh, bưu ảnh, bưu thiếp, tờ gấp;
5Hoạt động chăm môn, khoa học technology khác chưa được phân vào đâu: hoạt động môi giới bản quyền; biên tập, hiệu đính; dịch thuật những tài liệu từ giờ Việt sang trọng tiếng dân tộc bản địa thiểu số, giờ nước ngoài
6Dịch vụ liên quan đến in: thi công các thành phầm in, sắp tới chữ
7Cho thuê gia sản máy móc máy và các tài sản hữu hình khác
8Bán lẻ sách, báo, tạp chí, công sở phẩm trong các siêu thị chuyên doanh;
9Bán lẻ các hàng hóa không giống trong các siêu thị chuyên doanh như: nhỏ lẻ máy ảnh, phim, ảnh, nhỏ lẻ tranh, tượng;
10Bán lẻ băng, đĩa âm thanh, hình hình ảnh (kể cả băng trắng, đĩa trắng) vào các cửa hàng chuyên doanh;

Phần mềm vietnamnetjobs.com.info tổng hợp cùng phân tích tin tức từ cơ sở tài liệu mời thầu quốc gia

Các hoạt động vui chơi của nhà thầu đã làm được ẩn đi một phần, nhằm xem không hề thiếu thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký