Nội dung "Bài giảng tài chính quốc tế" gồm có 10 chương trình bày về: Lý thuyết cổ xưa và hiện tại đại, thuế quan, các công nắm phi thuế quan, liên kết tài chính quốc tế và định hướng về câu kết thuế quan, dịch chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất, thị phần ngoại ăn năn và tỷ giá hối đoái,...Mời chúng ta cùng xem thêm để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.


*

GIỚI THIỆU MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ1)Khái niệm về môn học Kinh tế Quốc tế (International Economics): Khái niệm:Kinh tế nước ngoài là môn kỹ thuật nghiên cứuvấn đề trưng bày và áp dụng tài nguyêngiữa các quốc gia thông qua mậu dịch nhằmđạt tới sự cân đối cung cầu về hàng hoá,dịch vụ, tiền tệ trong phạm vi từng quốc giavà tổng thể nền tài chính toàn cầu.• Nói cách khác: kinh tế tài chính quốc tế nghiên cứu và phân tích qui chế độ những quan hệ tài chính và tác động kinh tế qua lại giữa các quốc gia, giữa các nền kinh tế tài chính và các khu vực kinh tế trên gắng giới.• Lịch sử phát triển: xuất hiện thêm cách đây trên hai cố kỷ, ban đầu là một phần tử của kinh tế học.

Bạn đang xem: Môn học kinh tế quốc tế

Với sự phát triển của kinh tế thế giới, quan liêu hệ tài chính quốc tế, tài chính quốc tế bóc tách ra và cải cách và phát triển như một môn công nghệ độc lập. 1) Vai trò của Kinh tế quốc tế: Vai trò quan trọng và ngày một ngày càng tăng của quan liêu hệ kinh tế tài chính quốc tế đối với mỗi quốc gia:• nước ngoài thương:• thương mại dịch vụ:• dịch chuyển vốn quốc tế• dịch rời lao đụng quốc tế• bàn giao công nghệ:Ảnh hưởng kinh tế qua lại mạnh mẽ giữa các quốc gia, giữa những mối quan hệ kinh tế quốc tế 1) Chương trình môn học:• Chương 1: triết lý cổ điển• Chương 2: định hướng hiện đại• Chương 3: định hướng về thuế quan• Chương 4: các công vắt phi thuế quan• Chương 5: Liên kết tài chính quốc tế và kim chỉ nan về liên hiệp thuế quan• Chương 6: dịch chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất• Chương 7: thị trường ngoại ăn năn và tỷ giá ân hận đoái• Chương 8: các yếu tố tác động tới tỷ giá ân hận đoái• Chương 9: Cán cân giao dịch thanh toán quốc tế• Chương 10: chính sách ngoại ăn năn Giáo trình• kinh tế tài chính quốc tế, TS. Hoàng Vĩnh Long (Khoa tài chính - ĐHQG TP.HCM)• kinh tế quốc tế, GS.TS. Hoàng Thị Chỉnh (ĐH kinh tế TPHCM)• tài chính quốc tế, PGS.TS. Đỗ Đức Bình; TS. Nguyễn thường Lạng (ĐH tài chính Quốc dân Hà Nội)• tài chính học quốc tế: lý thuyết và chủ yếu sách, Paul Krugman; Maurice Obstfend CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT MẬU DỊCH QUỐC TẾ CỔ ĐIỂNI. CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG (MERCANTILISM) (Thế kỷ 16 – vào giữa thế kỷ 18)1) hoàn cảnh lịch sử:2) quan điểm của nhà nghĩa trọng thương về thương mại Quốc tế:Lập luận:Quan điểm về mậu dịch quốc tế:•Duy trì thặng dư dịch vụ thương mại (xuất siêu):•Chính sách bảo lãnh mậu dịch:•Khuyến khích xuất khẩu:•Bảo hộ ngành dịch vụHạn chế cơ phiên bản của chủ nghĩa trọng thương về dịch vụ thương mại quốc tế:•Trao đổi thương mại với nước ngoài chỉ xuất xứ từ tiện ích dân tộc, không phải là phía hai bên cùng hữu dụng 1) Ý nghĩa của tư tưởng trọng yêu quý về thương mại dịch vụ quốc tế:• Là tứ tưởng lần thứ nhất đề cập tới: thương mại dịch vụ quốc tế (TMQT), mục đích của thương mại dịch vụ quốc tế và cơ chế thương mại:• Lần trước tiên đề cập và biểu đạt cái khái niệm Cán cân giao dịch quốc tế:• Nhiều bốn tưởng trọng yêu quý còn sống thọ II.

Xem thêm: Xoài Đài Loan Rớt Giá Xoài Đài Loan Hom Nay, Giá Xoài Hôm Nay Bao Nhiêu 1Kg 2021

LÝ THUYẾT LỢI THẾ TUYỆT ĐỐI CỦA A. SMITH (ABSOLUTE ADVANTAGE THEORY)1) hoàn cảnh lịch sử:2) ý kiến của A. Smith về dịch vụ thương mại quốc tếLập luận:Quan điểm của A. Smith về TMQT:•Không can thiệp vào hoạt động ngoại thương; thị trường mở cửa ngõ và thoải mái thương mại•Lý thuyết lợi thế tuyệt đối:•Xuất khẩu là yếu đuối tố lành mạnh và tích cực cho cải cách và phát triển kinh tế:•Trợ cấp xuất khẩu cần bến bãi bỏ:3) Nội dung Lý thuyết lợi thế tuyệt đối:Khái niệm Lợi thế tuyệt vời nhất (LTTĐ):•“LTTĐ là sự khác hoàn toàn tuyệt đối về năng suất lao đụng (hay ngân sách lao động) giữa các nước nhà về một sản phẩm”.Ví dụ: a) những giả thiết:• lý thuyết lao hễ về giá bán trị:• chi phí sản xuất là không đổi.• Thị trường tuyên chiến đối đầu hoàn hảo• Lao đụng (yếu tố sản xuất) từ bỏ do di chuyển trong cỡ một quốc gia:• yếu tố SX không dịch rời giữa những quốc gia• các nguồn lực sản xuất sử dụng hoàn toàn• bao gồm 2 đất nước trao đổi 2 phương diện hàng• dịch vụ thương mại quốc tế trọn vẹn tự do:• giá cả vận tải bằng 0. A) phạt biểu: giả dụ mỗi tổ quốc chuyên môn hóa tiếp tế và xuất khẩu thành phầm mà họ có ích thế tuyệt vời và nhập khẩu thành phầm mà các đất nước khác hữu dụng thế giỏi đối, thì tất cả các giang sơn đều bao gồm lợi. C)Công thức tổng quát:• a1 là NSLĐ thành phầm A tại giang sơn 1.• b1 là NSLĐ sản phẩm B tại quốc gia 1.• a2 là NSLĐ sản phẩm A tại giang sơn 2.• b2 là NSLĐ thành phầm B tại đất nước 2.(Chi giá tiền LĐ): α1, β1, α2, β2)• giả dụ a1>a2 và b1Cơ sở mậu dịch: ưu thế thuyệt đối: Mỹ có ích thế tuyệt vời nhất về lúa mỳ Anh bổ ích thế tuyệt đối hoàn hảo về vảiMô hình mậu dịch:• Mỹ xuất khẩu lúa mì, nhập vào vải• Anh xuất khẩu vải, nhập vào lúa mỳ.Tỷ lệ trao đổi: (nói sau vào LTSS)Lợi ích của mậu dịch:• tỷ lệ trao đổi: 1W = 1C• cân nặng mậu dịch: 6W = 6C• Kết quả: Mỹ tiết kiệm ngân sách và chi phí được 2 giờ Anh tiết kiệm ngân sách được 4,5 tiếng a) quý giá và tinh giảm của kim chỉ nan LTTĐGiá trị:• đã cho thấy sự sai lầm của nhà nghĩa trọng mến về mậu dịch quốc tế:• chứng minh được lợi ích của tất cả các nước nhà tham gia mậu dịch nước ngoài trên cơ sở trình độ hoá sản xuất và trao đổiHạn chế:• Chỉ lý giải được một phần thương mại q/tế:Mậu dịch ra mắt khi từng quốc gia bổ ích thế tuyệt vời và hoàn hảo nhất về 1 sản phẩmNếu 1 đất nước không hữu dụng thế tuyệt vời nhất về bất kể sản phẩm nào thì thương mại dịch vụ có diễn ra hay không? IV. LÝ THUYẾT CHI PHÍ CƠ HỘI CỦA HABERLER1) Nội dung Lý thuyết chi phí cơ hộia) Khái niệm Chi phí cơ hội (Opportunity cost)Khái niệm: ngân sách cơ hội của một sản phẩm (Lúa mỳ) là số lượng của một sản phẩm khác (Vải) rất cần phải cắt giảm, để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm thứ nhất (Lúa mỳ).Công thức: (CPCHW) = ∆QC ∆QW a) Ví dụ: Mỹ: Mỹ Anh • ↑30W ↔ ↓20CLúa vải Lúa vải ↑1W ↔↓2/3Cmỳ mỳ180 0 60 0 (CPCHW)US = 2/3150 trăng tròn 50 20 • ↑20C ↔↓30W120 40 40 40 ↑1C ↔↓3/2W 90 60 30 60 (CPCHC)US = 3/2 60 80 đôi mươi 80 Anh: 30 100 10 100 0 120 0 120 • (CPCHW)UK = 2 • (CPCHC)UK = 1/2Xác định Lợi thế so sánh thông qua chi phí cơ hội Mỹ Anh •(CPCHw)us = 2/3 •(CPCHw)uk = 2 ( ) = Pw us Pc •(CPCHc)us = 3/2 ( ) = Pc Pw uk• Mỹ có lợi thế so sánh về lúa mỳ• Anh có ích thế so sánh về vải• Mỹ CMH SX, xuất khẩu lúa mỳ, nhập vào vải• Anh CMH SX, xuất khẩu vải, nhập vào lúa mỳ  Tóm lược:• lý thuyết CPCH vẫn sử dụng qui công cụ lợi thế so sánh để giải thích mậu dịch quốc tế. Giá đối chiếu khi không tồn tại thương mại (Giá đối chiếu cân bằng nội địa)• biệt lập là gía so sánh được khẳng định dựa trên chi phí cơ hội.• vì thế khắc phục được khiếm khuyết của Ricardo liên quan tới trả thiết lao cồn là yếu tố duy nhất, vì: giá cả cơ hội không nhờ vào giả thiết “chỉ có một yếu tố cấp dưỡng duy nhất là lao động” a) Nội dung:Các giả thiết:tương tự trong định hướng lợi cố kỉnh so sánh,ngoại trừ đưa thiết “Chỉ có một nguyên tố sảnxuất tuyệt nhất là lao động”Phát biểu:Nếu mỗi tổ quốc chuyên môn hoá sản xuấtvà xuất khẩu sản phẩm mà mình tất cả chi phícơ hội thấp hơn cùng nhập khẩu sản phẩmmà mình có giá thành cơ hội cao hơn thì tất cảcác giang sơn đều bao gồm lợi.