STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103D0132.7TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH
2 ngữ điệu Trung Quốc ngữ điệu Trung Quốc 7220204 CLCD01, D0435.1TN THPTCLC
3 ngôn ngữ Hàn Quốc ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 CLCD0134.73TN THPTCLC
4 ngôn ngữ Italia ngôn ngữ Italia 7220208 CLCD0131.17CLCTN THPT
5 truyền thông đa phương tiện đi lại truyền thông đa phương tiện đi lại 7320104D0126TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH
6 quan hệ giới tính công chúng truyền thông media doanh nghiệp 7320109D01, D0326TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH
7 ngôn ngữ Bồ Đào Nha ngữ điệu Bồ Đào Nha 7220207D0130.32TN THPT
8 ngôn ngữ Trung Quốc ngữ điệu Trung Quốc 7220204D01, D0435.92TN THPT
9 ngữ điệu Tây Ban Nha ngôn ngữ Tây Ban Nha 7220206D0132.77TN THPT
10 technology thông tin technology thông tin 7480201A01, D0125.45TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH
11 Tài bao gồm - bank Tài thiết yếu - bank 7340201D0132.13TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH
12 quản trị kinh doanh quản trị marketing 7340101D0133.55TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH
13 ngữ điệu Hàn Quốc ngữ điệu Hàn Quốc 7220210D0136.42TN THPT
14 ngữ điệu Đức ngữ điệu Đức 7220205D01, D0533.48TN THPT
15 ngôn ngữ Nhật ngữ điệu Nhật 7220209D01, D0635.8TN THPT
16 ngôn từ Italia ngữ điệu Italia 7220208D0132.15TN THPT
17 ngôn ngữ Pháp ngôn ngữ Pháp 7220203D01, D0333.73TN THPT
18 nước ngoài học nước ngoài học 7310601D0132.88TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH
19 ngôn ngữ Nga ngôn từ Nga 7220202D01, D0231.18TN THPT
20 ngôn từ Anh ngôn ngữ Anh 7220201D0135.5TN THPT
21 kế toán tài chính kế toán tài chính 7340301D0132.27TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH
22 sale kinh doanh 7340115D0134.63TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH
23 cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103DGNLHCM, DGNLQGHN16.43
24 ngôn ngữ Trung Quốc ngữ điệu Trung Quốc 7220204 CLCDGNLHCM, DGNLQGHN16.28
25 ngôn ngữ Hàn Quốc ngôn từ Hàn Quốc 7220210 CLCDGNLHCM, DGNLQGHN16.07
26 truyền thông media đa phương tiện đi lại truyền thông đa phương tiện 7320104DGNLHCM, DGNLQGHN16.32
27 dục tình công chúng truyền thông doanh nghiệp 7320109DGNLHCM, DGNLQGHN16.45
28 ngôn ngữ Trung Quốc ngôn từ Trung Quốc 7220204DGNLHCM, DGNLQGHN16.49
29 ngôn ngữ Tây Ban Nha ngữ điệu Tây Ban Nha 7220206DGNLHCM, DGNLQGHN16.01
30 technology thông tin technology thông tin 7480201DGNLHCM, DGNLQGHN16.73
31 Tài thiết yếu - ngân hàng Tài bao gồm - bank 7340201DGNLHCM, DGNLQGHN16.23
32 quản lí trị kinh doanh quản ngại trị kinh doanh 7340101DGNLHCM, DGNLQGHN16.56
33 ngữ điệu Hàn Quốc ngữ điệu Hàn Quốc 7220210DGNLHCM, DGNLQGHN16.6
34 ngôn từ Đức ngữ điệu Đức 7220205DGNLHCM, DGNLQGHN16.05
35 ngữ điệu Nhật ngôn từ Nhật 7220209DGNLHCM, DGNLQGHN16.37
36 ngôn từ Pháp ngôn từ Pháp 7220203DGNLHCM, DGNLQGHN16.22
37 ngôn ngữ Anh ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM, DGNLQGHN16.6
38 kinh doanh kinh doanh 7340115DGNLHCM, DGNLQGHN16.95
39 technology thông tin technology thông tin 7480201 CLCA01, D0124.5CLCTN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH
40 công nghệ thông tin công nghệ thông tin 7480201 CLCDGNLHCM, DGNLQGHN15.9
41 cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103 CLCD0131.1TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH
42 phân tích phát triển nghiên cứu phát triển 7310111D0132.22TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH

*

*