*

Bạn đang xem: Đã đến lúc nói lên câu giã từ

Đã đến lúc tạo nên câu giã từ đường tình yêu nhị lối đi, để rồi anh xem như hai bọn họ chưa bao giờ quen. Nếu lúc đầu tiếng yêu không nói được mộng mơ cơ không giữ lại lâu Thì ngày nay đi chung tuyến đường quen sao không xin chào nhau. Đừng nói nữa đưa ra anh thêm nhức lòng nhau Tình đang vỡ tim em như vẫn vỡ tan bản thân em thôi xin sở hữu thương đau, cầu muốn sao anh mau quên đi quá khứ xưa ... Lời yêu đó trước khi đã có dối gian nhiều. Tình đã hết cả mấy nuối tiếc nuối cũng giống như không, tình hãy xem như ta không quen biết nhau... Hai fan xa lạ. Tình cảm đó trước khi đã bao gồm dối gian các Từng tối xuống nước mắt ướt đẵm nhớ anh các Đừng dối gian nhau nếm nếm thêm bao xót xa hỡi ơi! tín đồ ơi....

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Bác Hồ Với Thiếu Nhi ', Tranh Vẽ Bác Hồ Và Thiếu Nhi

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.