Thời Đức Phật tại thế, thần chú được thể hiện bởi tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngôn ngữ với âm điệu đặc biệt quan trọng mà những Đức Phật trong mười phương nghe biết, không hẳn là dạng ngôn ngữ bình thường của bọn chúng sinh. Fan tu tập theo phái Mật Tông hay tụng thần chú nhằm nhờ oai phong lực của chư Phật, chư bồ tát mười phương gia hộ nhưng trở về trạng thái an ninh trong trọng điểm hồn. Đây cũng là giải pháp thả lỏng trọng tâm và khi trọng điểm được thư giãn, vắng lặng sẽ tiếp liền hơn, số đông đau khổ, nghiệp chướng dứt lìa, vày đó, ngay khoảng thời gian ngắn hiện tại đó fan trì tụng thần chú đã bình an, phúc lành hơn và người yêu đề trọng tâm cũng thêm phần tăng trưởng. Thần chú phải đọc đúng mực về mặt ngữ điệu và âm điệu. Vày vậy, chúng tôi tổng hợp những thần chú giờ đồng hồ Phạn, hi vọng những ai đang có mong hy vọng trì tụng, trở về với sự thanh tịnh trong trái tim hồn hoàn toàn có thể tham khảo cùng hiểu ý nghĩa sâu sắc của từng loại chú: chú đại bi tiếng phạn, chú chuẩn chỉnh đề giờ phạn, chú lăng nghiêm giờ đồng hồ phạn, chú vãng sanh tiếng phạn, chú dược sư giờ phạn phiên âm, om mani padme hum giờ phạn, chén nhã trung tâm kinh giờ đồng hồ phạn

Từ điển phật học

Dịch tởm phật tiếng phạn


Tóm tắt nội dung

8. Những loại thần chú khác

1. Chú Đại Bi giờ phạn

Chú Đại Bi tiếng Phạn (Sanskit) là Mahākaruṇā Dhāraṇī. Chú đại bi còn có tên gọi không giống là Đại bi trung khu Đà na Ni, là bài xích chú được bồ tát Quán cụ Âm đọc trước một cuộc hội kiến những vị Phật, ý trung nhân tát, những vị thần, vương. Bài bác chú được rất nhiều người người ở Đông Á trì tụng với hi vọng được bảo vệ, thanh tịnh tất cả các căn, xa lìa chướng ngại, tiêu tai hại hãi…

*

*

2. Chú chuẩn đề giờ Phạn

Chuẩn đề giờ đồng hồ Phạn là Cundī Dhāraṇī Sūtra. Đây là thần chú nối liền với sự thanh tịnh, nâng đỡ trong thoải mái và tự nhiên và liên quan ngặt nghèo đến vấn đề giải thoát cho phiên bản thân.

Bạn đang xem: Chú thủ lăng nghiêm tiếng phạn

*

3. Chú lăng nghiêm tiếng phạn

Chú lăng nghiêm tiếng phạn Shurangama in Sanskrit. Đây là chú dài nhất trong toàn bộ các chú, là hành trang luôn luôn phải có trên bước đường của fan tu Phật. Chú này để thu phục ma quỷ cơ mà trong khiếp Thủ Lăng Nghiêm Phật đang nói.

Câu chổ chính giữa chú lăng nghiêm: OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA. (phiên âm: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni vạc Hum Trum phạt Soha)

*

*

*

4. Chú vãng sinh tiếng phạn

Chú vãng sanh tiếng phạn được rất nhiều người tu tịnh độ trì tụng trong những khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu. Thần chú này có tên đầy đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bạn dạng đắc sinh Tịnh độ Đà la ni.

*

5. Chú Dược Sư giờ phạn phiên âm

Chú Dược Sư giờ Phạn: OM Namo bhagawate Bhaishjaya guru vaidurya Prabha rajaya tathagataya arhate samyaksam buddhaya teyatha om bekhajye bekhajye maha bekhajye bekhajye rajaya samudgate svaha.

*

6. Om mani padme hum giờ phạn

Om Mani Padme Hūm là trong những câu thần chú lừng danh nhất trong Phật giáo, được những Phật tử theo pháp tu niệm Phật, và đặc biệt là Phật tử tu theo Mật tông trì tụng.

Xem thêm: Chuông Báo Cháy Hochiki Fbb-150I, Chuông Báo Cháy Hochiki Fbb

*

7. Chén bát nhã vai trung phong kinh giờ phạn

Bát Nhã tâm Kinh giờ Phạn là Arya valokiteshvaro bodhisattvo gambhiram. Xem toàn văn câu chữ dưới đây:

*

Tâm chú bát Nhã trung khu Kinh kết thúc trừ phiền não, chiếu phá vô minh: GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA (phiên âm: Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra sam-ga-tê Bo-đi Soha.

8. Các loại thần chú khác

* Thần chú của Đức Tara Xanh

Thần chú của Đức Tara Xanh sẽ giúp đỡ vượt qua nỗi sợ hãi

Nội dung thần chú: OM TARE TUTTARE TURE SOHA (phiên âm: Ôm Ta-rê Tút-ta-rê Tu-rê Sô-ha)

* Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi tình nhân Tát

Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi ý trung nhân Tát tăng thêm trí tuệ, kĩ năng biện luận, nhớ, viết…

Nội dung thần chú: OM A RA pa TSA na DHIH (Phiên âm: Ôm A Ra-pa Sa na Đi)

* Thần chú của Phật Di Đà

Thần chú của Phật Di Đà tìm hiểu thiền định với lòng trường đoản cú bi.

Nội dung thần chú: OM AMI DEWA HRIH (phiên âm: Ôm A-mi Đê-goa Ri)

* Thần chú của Phật ưa thích Ca Mâu Ni

Thần chú của Phật ham mê Ca Mâu Ni được xem như là tinh túy của Đức Phật, thực chất của sự giác tỉnh của Ngài.

Nội dung thần chú: OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA (phiên âm: Ôm Mu-ni Mu-ni Ma-ha -Mu-ni Sô-ha)

* Thần chú Địa Tạng người yêu Tát

Thần chú Địa Tạng bồ Tát, lìa xa nghiệp chướng

Nội dung thần chú: OM PRA MANI DHANI SOHA (phiên âm: Om Pra Ma-ni Đa-ni Soha)

* Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala

Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala, xua tung sự âu lo, bất an

Nội dung thần chú: OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA.

Các thần chú trên này cũng nằm trong những Thập chú nhưng quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử trì tụng hàng ngày. Fan trì tụng những thần chú giờ Phạn rất cần được đọc đúng đúng chuẩn từ ngữ, đúng ngữ điệu. Và bài toán trì chú chỉ là một phần trong quy trình tu tập, điều đặc trưng là giữ trọng tâm thanh tịnh, làm nhiều công đức lành trong cuộc sống hàng ngày.