... Sức nóng hóa học: sức nóng hóa học ngành hóa học nghiên cứu hiệu ứng nhiệt trình như: trình hòa tan, trình sonvat hóa … Cơ sở nghiên cứu nhiệt hễ học vận dụng nguyên nhiệt hễ học vào hóa học tập ... Biểu thức nắm rõ thêm ý nghóa hóa thế, nghóa là: hóa học chuyển từ tinh thần tất cả tổng hóa cao mang đến trạng thái bao gồm tổng hoá rẻ BÀI TẬP CHƯƠNG 2.1: Tính Q, A, ∆U, ∆S, ∆H, ∆F ∆G trình bay mol nước P=0,15atm, ... Toàn vào 80 5.5 tất cả hổn hợp hai chất lỏng không hoà tan vào 84 bài tập Chương 6.1 90 ĐIỆN HOÁ HỌC 94 phản bội ứng oxy hóa khử cơ chế biến hóa thành điện 94 sạc hóa học tập PHỤ LỤC Để thuận lợi việc giải...

Bạn đang xem: Bài tập hóa lý cơ sở


*

... 1.4 bài xích tập mẫu mã Ví dụ 1: Tính trở nên thiên nội làm bay 10g nước 20 0C đồng ý nước khí tưởng bỏ lỡ thể tích nước lỏng nhiệt hóa nước 20 0C 2451,824 J/g Giải nhiệt lượng cần cung cấp để làm hóa ... = - 15,3031 (Kcal) Chương CÂN BẰNG trộn 4.1 một số khái niệm Pha: tập hòa hợp phần đồng thể hệ, bao gồm yếu tắc hóa học tính chất hóa điểm Số pha ký hiệu f Số cấu tử: số tối thiểu phù hợp phần đủ nhằm ... Sôi nước cloroform 1000C 600C, nhiêêt hóa tương xứng 12,0 7,0 kcal/mol Tính nhiêêt đôê mà hóa học lỏng tất cả áp suất? Giải điện thoại tư vấn T nhiệt độ mà hóa học lỏng áp suất: Ta có: Với:  1  1 λ1  −  = λ  −...
*

... LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC 1.1 bài tập bao gồm lời giải đưa ra tiết: Câu 1: Tính biến chuyển thiên nội làm bay 10g nước 200C gật đầu đồng ý nước khí tưởng làm lơ thể tích nước lỏng sức nóng hóa nước 200C 2451,824 J/g Giải: ... NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG HỌC 2.1 bài tập bao gồm lời giải chi tiết: Câu 1: Tính đổi mới thiên entropy đun nóng thuận nghịch 16kg O2 trường đoản cú 273K cho 373K đk sau: a Đẳng áp b Đẳng tích xem O2 khí tưởng ... CHƯƠNG 5: DUNG DỊCH VÀ CÂN BẰNG DUNG DỊCH - HƠI 5.1 bài bác tập tất cả lời giải chi tiết: Câu 1: Tính áp suất dung dịch mặt đường (C12H22O11) 5% 1000C mật độ % dung dịch glycerin nước để bao gồm áp suất áp suất...
*

*

... LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC 1.1 B i tập tất cả l i gi i chi tiết: Câu 1: Tính phát triển thành thiên n i làm cất cánh 10g nước 200C đồng ý nước khí tưởng bỏ qua mất thể tích nước lỏng nhiệt độ hóa nước 200C 2451,824 J/g Gi i: ... NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG HỌC 2.1 B i tập bao gồm l i gi i đưa ra tiết: Câu 1: Tính trở nên thiên entropy đun cho nóng thuận nghịch 16kg O2 từ 273K mang lại 373K i u kiện sau: a Đẳng áp b Đẳng tích xem O2 khí tưởng ... B i tập tự gi i: Câu 1: xác minh biến thiên n i có tác dụng hóa 20g etanol ánh nắng mặt trời s i, biết nhiệt độ hóa riêng biệt etanol 857,7 J/g thể tích nhiệt độ s i 607 cm3/g (bỏ qua thể tích trộn lỏng) ĐS: 2,54 kJ Câu...

Xem thêm: Tiếng Việt Cải Cách Tiếng Việt Vuông Tròn Là Không Đúng&Apos;


*

... 48 PHẦN B: BÀI TẬP 49 Chương I: CẤU TẠO CHẤT ……………… …………………… ………… 49 I/ bài xích tập phân tử nhân nguyên tử 49 tuyển tập tập hóa bao gồm lời giải chọn lọc bài xích tập lời giải ………………………………………… ... A1) bài bác tập tất cả lời giải ……………………………………… …… 157 a2) bài xích tập từ giải ……………………………………… ………… 158 tuyển tập tập hóa gồm lời giải chọn lọc b Hoạt độ hệ số hoạt độ chất điện phân……………… ……… 158 b1) bài ... Thế……………………………………… ………… 174 bài xích tập gồm lời giải ………………………………… ………………… 174 bài bác tập từ bỏ giải ……………………………… …………………………176 tuyển tập tập hóa tất cả lời giải chọn lọc CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÓM TẮT Phần A: Chương...
... Rét chảy Giải: a, ta tất cả = = =23,4.106 N.m2=239 atm/ Tức tăng áp thêm 239 atm, ánh nắng mặt trời nóng tung A tăng b, ta bao gồm =()= =-138 atm/ bao gồm nghĩa tăng áp suất thêm 138 atm ánh sáng đông đặc sút bài xích 10: ... Cùng với kết câu Giải: a, ta gồm hệ: lg100= +B lg400=+B giải ra: A =-1662 B=7,9193 aceton sôi áp suất bão hòa áp suất khí quyểnlg760=:+7,9193 -> T=329,86=56,7 b, xác minh nhiệt hóa hơi: Ta gồm phương ... Tăng GIẢI a,Ta tất cả : =Cp+=(6,5-6,2)cal/mol.+=5,08 cal/mol b, tự câu a ta có: ƛ(T)=+ ƛ(230=2600-41.5,08=2391,72cal/mol ƛ(300=2600+29.5,08=2747,32cal/mol c, ta có: ===10,24 T=271+20,24=281,24 Bài1 1:...
... LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC 1.1 bài tập tất cả lời giải đưa ra tiết: Câu 1: Tính biến thiên nội làm cất cánh 10g nước 200C gật đầu nước khí tưởng bỏ qua thể tích nước lỏng nhiệt độ hóa nước 200C 2451,824 J/g Giải ... NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG HỌC 1.1 bài xích tập tất cả lời giải chi tiết: Câu 1: Tính biến hóa thiên entropy đun cho nóng thuận nghịch 16 kg O2 từ bỏ 273K mang lại 373K điều kiện sau: a Đẳng áp b Đẳng tích xem O2 khí tưởng ... 1.2 .Bài tập trường đoản cú giải: Câu 1: xác định biến thiên nội làm cho hóa 20g etanol ánh nắng mặt trời sôi, biết sức nóng hóa riêng rẽ etanol 857,7 J/g thể tích nhiệt độ sôi 607 cm3/g (bỏ qua thể tích pha lỏng) ĐS: 2,54 kJ Câu...
... LƯỢNG GIÁC NGƯỢC CHƯƠNG : PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC I PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN BÀI TẬP TỰ LUYỆN 13 II CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ ... Ta có: √ d ) { Ta có: { ( ) bài 2: Giải phương trình sau (